fbpx

Politique de confidentialité – Nederlands

Privacy- en cookiebeleid van
ANTENOR AUCTION BV

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de websites van ANTENOR AUCTION BV en de vennootschappen verbonden met ANTENOR AUCTION BV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Minimenstraat 49. Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?
2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?
3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
4. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?
5. Welke cookies gebruikt ANTENOR AUCTION BV?
6. Mijn Account
7. Wat met links naar andere websites en sociale media?
8. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
9. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd op 6 oktober 2020 gewijzigd.

 1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de websites van ANTENOR AUCTION BV en de vennootschappen verbonden met ANTENOR AUCTION BV (o.a. www. bernaerts.be).

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

ANTENOR AUCTION BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 2. Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, een uitnodiging, evenementen, e.d.m, vraagt om op de hoogte te worden gehouden. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en uw interesses. Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met ANTENOR AUCTION BV en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden. Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van ANTENOR AUCTION BV om u te informeren over haar activiteiten.
 4. Voor het technisch en functioneel management van onze website

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Hiervoor kunnen we statistische gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van een session-cookie. Zie ook vraag 5: welke cookies gebruikt ANTENOR AUCTION BV? Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van ANTENOR AUCTION BV om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

 1. Interne verwerking van uw klantgegevens als (potentiële) koper of inbrenger.

We verwerken gegevens die we van u ontvangen wanneer u persoonlijk langskomt, telefonisch of via mail contact opneemt met ons, of wanneer u zich registreert als op onze website: https://www.antenor-auction.com. We verwerken uw gegevens als u aankopen doet via het live platform van

Om uw identiteit te kunnen controleren, kan gevraagd worden een scan of foto van uw identiteitskaart of paspoort door te mailen of te laten inscannen. Om het voor ons mogelijk te maken onze diensten aan te bieden, verwerken we uw aanspreektitel, naam, voornaam, volledig adres, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), voorkeurtaal. Indien van toepassing ook uw bankrekeningnummer, bic code, facturatieadres, facturatie e-mailadres, btw nummer, firma website, de historiek van uw binnengebrachte of aangekochte items, abonnementsgegevens op de gedrukte catalogi. De noodzakelijke documenten, zoals afrekeningen, facturen, expertiseverslagen worden standaard via e-mail verstuurd met bijlage in PDF formaat. Bij gebrek aan een correct emailadres worden de documenten per post verstuurd.

 1. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

ANTENOR AUCTION BV kan uw gegevens delen met andere systemen verbonden met ANTENOR AUCTION BV. Daarnaast doet ANTENOR AUCTION BV een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website, het beheer van mailinglijsten, maken van backups of spiegelservers. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve deze uitzonderingen:

 • aan een transportfirma of koerier voor het transporteren of verzenden van uw items,
 • aan de bank om uw uitbetaling uit te voeren van uw verkochte items,
 • aan de gerechtelijke overheid, wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.
 1. Welke cookies gebruikt ANTENOR AUCTION BV?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden geplaatst. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. De cookies zorgen ervoor dat persoonlijke voorkeuren, zoals uw naam, voornaam, taal, en “mijn favoriete loten” kunnen bewaard worden op de webserver. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

 • Cookievoorkeuren Internet Explorer
 • Cookievoorkeuren Firefox
 • Cookievoorkeuren Chrome
 • Cookievoorkeuren Safari

Hou er wel rekening mee dat inloggen in “Mijn account” niet meer lukt.

ANTENOR AUCTION BV gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw favoriete loten.
 • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies).

Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. 6. Mijn account’ Bij het inloggen via “mijn account” (via uw e-mailadres of klantcode) worden diverse webpagina’s gepersonaliseerd voor een betere gebruikservaring.

De extra mogelijkheden zijn:

 1. Uw favoriete loten persoonlijk bewaren.
 2. Uw biedingen (zowel telefonische als kooporders) die u zelf online hebt ingegeven of hebt doorgegeven aan onze administratie.
 3. Uw gegevens: e-mailadres, de klantcode volgens onze administratie.
 4. Uw documenten: expertiseverslagen, (on)gewaardeerde cataloog, afrekeningen, facturen, creditnota’s.
 5. Conditierapporten aanvragen.
 6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van ANTENOR AUCTION BV kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. ANTENOR AUCTION BV is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing. Als u inhoud van de ANTENOR AUCTION BV website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media zichtbaar zijn. ANTENOR AUCTION BV is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

 1. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

ANTENOR AUCTION BV streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers. Enkel de meest noodzakelijke persoonlijke gegevens worden op de website bewaard, en via een beveiligde verbinding (API) worden de gegevens op www.bernaerts.be uitgewisseld met ons intern administratiesysteem.

 1. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ANTENOR AUCTION BV worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden. Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming. De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan [email protected] of per post op het bovenstaande adres. ANTENOR AUCTION BV kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit. Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot [email protected]. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

Scroll to Top

L’UNIVERS
D’ABEL & CHRISTOPHE

Part I

11 December 2022

Please note that there will be no extra fees if you bid through this form.

Part II

2 - 12 December 2022
Closing 12 December at 11 am

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.