fbpx

VERKOOPVOORWAARDEN

Downloadbare versie

VERKOOPVOORWAARDEN

De koper betaalt contant en in euros de prijs van toewijzing te vermeerderen met 30% (verkoopkosten en BTW inclusief) tot en met 150.000€ en 25% (verkoopkosten en BTW inclusief) voor de schijf boven 150.000€. Deze berekening is per lot en per schijf. Voor loten afkomstig uit een land buiten de Europese Unie, zal een invoer BTW verschuldigd zijn van :

– Voor loten waarvan het veilingnummer vervolgd wordt door het teken * : 6% BTW op de hamerprijs.

– Voor loten waarvan het veilingnummer vervolgd wordt door het teken ** : 21% BTW op de hamerprijs.

Betaling is onmiddellijk na de veiling verschuldigd. Deze regel is van toepassing zelfs indien de koper het lot wenst uit te voeren of indien een exportlicentie noodzakelijk is. De koper kan per overschrijving, per Visa of MasterCard kredietkaart alsook in contanten (contanten beperkt tot maximum bedrag van 3.000€ verkoopkosten en BTW inclusief) betalen.

Kopers die hun bod gedaan hebben via online verkoopplatvormen zullen daarbovenop een bedrag verschuldigd zijn van :

– 1,5% excl.BTW op de hamerprijs indien zij via Drouot Digital (Live) geboden hebben

– 5% excl. BTW op de hamerprijs indien zij via Invaluable geboden hebben.

Deze kosten zullen doorgestort worden aan de gebruikte online platvormen.

ONLINE/TIMED VEILING

De kosten voor de koper bedragen 30% inclusief belastingen, inclusief de kosten van de platforms voor onlineverkoop.

Ze vinden uitsluitend plaats op een internetplatform. De kavels kunnen door iedere belangstellende uitsluitend op afspraak “fysiek” worden bezichtigd. De veilingen worden automatisch beheerd door het computersysteem volgens de algemene veilingprincipes.

In geval van betwisting van de biedingen, zullen de door het computersysteem geregistreerde gegevens als authentiek beschouwd worden en zal Antenor Auction enkel op deze basis de winnende Bieder bepalen. Deze beslissing is onherroepelijk en is bindend voor iedereen, zonder enige mogelijke betwisting.

Antenor Auction mag een Online Verkoop annuleren, uitstellen, verlengen of beëindigen zonder rechtvaardiging aan de Verkopers en de Bieders, potentiële of bestaande.

Antenor Auction mag de Veiling heropenen na een onderbreking, in het bijzonder indien zich een probleem heeft voorgedaan op de Website waardoor de gebruikers deze niet optimaal hebben kunnen raadplegen, en dit op het tijdstip en op de wijze die zij het meest geschikt acht.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

VERANTWOORDELIJKHEID

Alle opgenomen beschrijvingen, weze het in de catalogus, brochures en/of alle andere publicaties van Antenor Auction, dienen louter als indicatieve beschrijvingen te worden beschouwd, die de verantwoordelijkheid van Antenor Auction niet in het gedrang brengen. ANTENOR AUCTION waarborgt niet de echtheid van een beschrijving met betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat van het lot. De aangestelden van ANTENOR AUCTION hebben noch de toelating, noch de bevoegdheid hieromtrent enige waarborg te verschaffen. Bijgevolg dienen de kopers zelf, vóór de veiling, zich te vergewissen van de aard van de loten en hun materiële staat. Gedetailleerde, door experten beschreven, informatie over de loten is beschikbaar op aanvraag. De staat van werking van klokken wordt door het veilinghuis niet gegarandeerd.

VEILINGEN

De loten worden geveild volgens hun volgnummer in de catalogus. ANTENOR AUCTION staat vrij het ritme van veilingen te bepalen en de bieders moeten zich hieraan houden. De hoogste bieder zal de koper zijn. In geval van dubbele erkende veiling zal het lot opnieuw aangeboden worden aan alle aanwezigen.

KOOPOPDRACHTEN EN BIEDINGEN PER TELEFOON/ONLINE

Elke koper die een bod wenst uit te brengen per telefoon, online of via een koopopdracht dient het desbetreffend document te gebruiken. De koopopdracht dient ten laatste twee dagen voor de veiling in het bezit van ANTENOR AUCTION te zijn met inbegrip van alle nodige bank- en persoonlijke gegevens. Enkel biedingen per telefoon worden gratis aangeboden voor zij die zich niet kunnen verplaatsen. In geen geval zal ANTENOR AUCTION verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die zich zouden voordoen met internet- en/of telefoonverbindingen.

OPHALING VAN LOTEN

Eens toegewezen valt het lot onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. De koper zal verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van zijn aankopen en ANTENOR AUCTION zal elke verantwoordelijkheid voor mogelijke schade afwijzen. Alle formaliteiten, onder meer met betrekking tot uitvoer, blijven ten koste van de koper.

Veiling in Brussel, Ancienne Nonciature :

De loten zullen beschikbaar zijn twee dagen na de veiling op afspraak op onderstaand adres:

IAT Solution
134-136 Sint-Denijsstraat 1190 Vorst – België
T. +32(0)495 65 00 05 ou +32(0)465 86 12 49
Mail : [email protected]

Openingsuren : 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur. Loten kunnen afgehaald worden zonder bijkomende stockagekosten tussen de 2de en de 10de dag na de veiling. Vanaf de 11de dag zullen stockagekosten verschuldigd zijn aan IAT Solution ter waarde van 10€per dag en per koper en 20€ per dag en per koper voor loten groter dan 1m³. Betaling kan ter plaatse via kredietkaart (Visa/MasterCard) of Bancontact. Ophaling van loten gebeurt op afspraak en met voorlegging van betalingsbewijs van Antenor Auction. Voor een vrijblijvende offerte voor levering van loten, eender waar ter wereld, kan de koper zich richten tot IAT Solution op het nummer +32.(0)495 65 00 05 of per mail [email protected].

VOLGRECHT

Bij veiling van kunstwerken met een uniek karakter, getekende en/of genummerde, alsmede kunstwerken geproduceerd in beperkte aantallen, zal een volgrecht verschuldigd zijn aan de auteur of zijn erfgenamen, voor zover de auteur minder dan 70 jaar geleden overleden is. Het volgrecht wordt berekend op de hamerprijs excl. belasting op voorwaarde dat deze minimum 2.000€ bedraagt. Het bedrag wordt berekend op basis van een degressieve percentage per schijf van : 4% van 2.000€ tem 50.000€, 3% van 50.001€ tem 200.000€, 1% van 200.001€ tem 350.000€, 0,5% van 350.001€ tem 500.000€ en 0,25% hierboven, zonder dat dit volgrecht meer dan 12.500€ per kunstwerk en per doorverkoop mag bedragen.

Scroll to Top

L’UNIVERS
D’ABEL & CHRISTOPHE

Part I

11 December 2022

Please note that there will be no extra fees if you bid through this form.

Part II

2 - 12 December 2022
Closing 12 December at 11 am

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.